________________/\\\_____/\\\\\\\_________/\\\\\\\\\\\_____/\\\\\\\\\________/\\\\\\\\\_______/\\\\\\\\\_______________     
 ____________/\\\\\\\___/\\\/////\\\______\/////\\\///____/\\\\\\\\\\\\\____/\\\\\\\\\\\\\___/\\\///////\\\_____________    
  ___________\/////\\\__/\\\____\//\\\_________\/\\\______/\\\/////////\\\__/\\\/////////\\\_\/\\\_____\/\\\_____________    
  _______________\/\\\_\/\\\_____\/\\\_________\/\\\_____\/\\\_______\/\\\_\/\\\_______\/\\\_\/\\\\\\\\\\\/______________   
   _______________\/\\\_\/\\\_____\/\\\_________\/\\\_____\/\\\\\\\\\\\\\\\_\/\\\\\\\\\\\\\\\_\/\\\//////\\\______________   
   _______________\/\\\_\/\\\_____\/\\\_________\/\\\_____\/\\\/////////\\\_\/\\\/////////\\\_\/\\\____\//\\\_____________  
    _______________\/\\\_\//\\\____/\\\___/\\\___\/\\\_____\/\\\_______\/\\\_\/\\\_______\/\\\_\/\\\_____\//\\\____________  
    _______________\/\\\__\///\\\\\\\/___\//\\\\\\\\\______\/\\\_______\/\\\_\/\\\_______\/\\\_\/\\\______\//\\\___________ 
     _______________\///_____\///////______\/////////_______\///________\///__\///________\///__\///________\///____________
 ________________/\\\_____/\\\\\\\________/\\\______________     
 ____________/\\\\\\\___/\\\/////\\\____/\\\\\\\____________    
  ___________\/////\\\__/\\\____\//\\\__/\\\\\\\\\___________    
  _______________\/\\\_\/\\\_____\/\\\_\//\\\\\\\____________   
   _______________\/\\\_\/\\\_____\/\\\__\//\\\\\_____________   
   _______________\/\\\_\/\\\_____\/\\\___\//\\\______________  
    _______________\/\\\_\//\\\____/\\\_____\///_______________  
    _______________\/\\\__\///\\\\\\\/_______/\\\______________ 
     _______________\///_____\///////________\///_______________

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. SupportDesk

Je leest op dit moment de privacy verklaring van SupportDesk. SupportDesk zorgt voor professionele ondersteuning van Magento shops. Door het inzetten van standaardisatie en geconsolideerde werkprocessen zullen we onze klanten helpen en ondersteunen in het verkrijgen van een geoptimaliseerde Magento webshop. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door SupportDesk verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door SupportDesk, neem dan gerust contact op!

info[at]supportdesk.nu | 020 3375 961 
Btw. Nr. NL851765658B01 | KVK Nr. 55563959

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door SupportDesk. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

SupportDesk stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van SupportDesk. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen via het supportaanvraagformulier

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met SupportDesk via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

03. De Checkout

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij een product of dienst afneemt bij ons. In de checkout wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om het product of dienst te kunnen leveren, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postcode, huisnummer en telefoonnummer.

04. Account aanmaken

Als je ervoor kiest een account bij ons aan te maken dan zullen wij jouw naam en emailadres vragen. Vervolgens kan je zelf kiezen welke gegevens opgeslagen moeten blijven om jouw winkelen zo gemakkelijker te maken. Gegevens als een bestelgeschiedenis zullen ook opgeslagen worden. Je kunt op elk moment kiezen je account weer te verwijderen en wij zullen dan al je gegevens wissen.

05. Google Analytics

SupportDesk verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

06. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. SupportDesk maakt alleen gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website van SupportDesk naar behoren werkt. Bijvoorbeeld, dat de producten die jij in het winkelmandje stop er netjes in blijven wanneer jij verder shopt.

3. Ontvangers

De gegevens die SupportDesk ontvang en verwerkt worden naast onze interne systemen beheerd d.m.v:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Gmail

De e-mail van SupportDesk wordt gehost bij Gmail (Google). Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.

03. Digital Ocean

De website en back-ups van de website worden gehost bij Digital Ocean. Gegevens die jij achterlaat op de website van SupportDesk zijn op de servers van Digital Ocean opgeslagen.

04. Sisow

De betalingen die je op de website doet lopen via Sisow. Zij gebruiken jouw betalingsgegevens om de transactie tot stand te brengen en af te ronden.

05. Zendesk

Zendesk is ons projectmanagement systeem en gebruiken wij om met jou te communiceren. Hiermee houden wij jou op de hoogte over bijvoorbeeld, de voortgang de werkzaamheden die wij voor jou doen of om vragen te beantwoorden die je gedurende het proces stelt. De gegevens die je in het contactformulier hebt ingevuld worden hiervoor gebruikt.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door SupportDesk, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@supportdesk.nu.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met SupportDesk via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

SupportDesk neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van SupportDesk privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door SupportDesk of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met een extra beveiliging zoals Two-factor authentication (2FA) of IP-filter.

6. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij SupportDesk vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met SupportDesk. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door SupportDesk. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij SupportDesk opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient SupportDesk al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij SupportDesk vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat SupportDesk niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat SupportDesk jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@SupportDesk.nl

7. Plichten

SupportDesk verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van SupportDesk via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan SupportDesk de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met SupportDesk met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

SupportDesk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer SupportDesk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van SupportDesk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info[at]supportdesk.nu | 020 3375 961 
Btw. Nr. NL851765658B01 | KVK Nr. 55563959