Magento & Shopware
Services

Block Magento downloader map

Vanwege security issues is het verstandig om niet de "downloader" map in Magento zomaar beschikbaar te maken via het internet. Middels een hack of brute-force is het in theorie mogelijk dan toegang te krijgen tot bestanden in je Magento website en kunnen modules geïnstalleerd of gedeïnstalleerd worden.

Middels een kleine aanpassing in de .htaccess file in de downloader map kun je deze eenvoudig beveiligen op een persoonlijk ip adres.

<FilesMatch "\.php$">
Order Allow,Deny
Allow from 111.222.333.444
</FilesMatch>