Magento & Shopware
Services

Nappys

Exact een jaar geleden kwam Nappys met de vraag of we ze konden helpen met hun webwinkel. Het jaar ervoor waren ze overgestapt naar Magento 2, maar ze liepen tegen een aantal technische problemen aan die hun verdere groei belemmerde.

Zo was de performance van de webshop en een aantal technische SEO aspecten niet op orde. Ook hebben we het checkout proces geoptimaliseerd. Lees verder hoe wij deze case hebben opgepakt en opgelost.

Wat hebben we gedaan?

Binnen een korte tijd hebben wij de belangrijkste issues met een aantal "quick wins" weten op te lossen. Daarnaast hebben we een APK Scan en een Performance Scan uitgevoerd om onderliggende issues te kunnen identificeren en te adresseren. 

Proces

Op basis hiervan zijn een aantal structurele wijzigingen doorgevoerd zoals het bijwerken van third-party Magento modules en het toepassen van Varnish zodat de webwinkel beter presteert. Tevens is er een OTAP omgeving opgezet waarmee functionele en technische wijzigingen sneller en gestructureerder kunnen worden opgepakt.

Resultaat 

We zijn inmiddels al weer een jaar verder, en Nappys blijft gestaag groeien. Bekijk hun webshop voor het resultaat: www.nappys.nl. Als onderdeel van onze SLA  ontvangt Nappys een maandelijkse rapport met potentiële verbeterpunten gebaseerd op onze monitoring tool "Hawkeye". Elke week bespreken we alle lopende zaken, en doen we er alles aan om Nappys ambities te realiseren.