Event- Impact AVG-GDPR op Magento webshops

Geschreven door Mats van de Seijp.

Impact AVG GDPR op Magento shopsWanneer: 12 april 2018 (16:00-20:00)
Waar: Byte headquarters, Watertorenplein 4a, 1051PA Amsterdam

Op 12 April organiseert SupportDesk hét event dat jouw Magento shop zal voorbereiden op 25 mei. Op die datum treedt de nieuwe privacywetgeving in werking, beter bekend als de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG), of internationaal als “General Data Protection Regulation” (GDPR).

Hoewel de inhoud van de verordening redelijk bekend is, zijn de implementaties voor Magento 1 en Magento 2 webshops verschillend en vaak nog onbekend. Om Magento shops hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseert SupportDesk, met dank aan Byte, Buckaroo, Citadel, dit unieke event.

Wat houdt de nieuwe privacywetgeving precies in? Wat gaat er voor jouw organisatie en Magento shop veranderen? Hoe kun je ervoor zorgen om voor 25 mei AVG compliant te zijn, en kun je je ook verzekeren voor de AVG? Diverse specialisten zullen op 12 april 2018 deze vragen (en nog vele andere) voor jou beantwoorden.

Reserveer via deze link snel een ticket

Het event vindt plaats op het hoofdkantoor van Byte en zal om 16:00 van start gaan. Vanaf 16:30 zullen sprekers van Byte, Buckaroo, Citadel en SupportDesk ingaan op de volgende onderwerpen:

 • De belangrijkste onderdelen van de AVG
 • Impact AVG op de Magento front-end & back-end
 • De rol van hostingpartijen
 • Payment Service Providers, wat moet je weten
 • Verzekeringen voor de AVG

Meer informatie over het event kun je vinden op onze eventpagina. Heeft u vragen over dit event, neem dan gerust contact met ons op.

Magento Security Update SUPEE-10570

Geschreven door Mats van de Seijp.

securityreleaseMagento heeft op 27 februari een nieuwe patch vrijgegeven, SUPEE-10570, die een 19-tal veiligheidslekken lekken dicht in Magento 1 voor zowel de Open Source als de Commerce editie. Magento Commerce 1.14.3.8 en Magento Open Source 1.9.3.8 bevatten meerdere beveiligingsverbeteringen die helpen bij het afsluiten van ‘Remote code execution’ (RCE), ‘cross-site scripting’ (XSS) en andere problemen. Tevens bevat deze release ook kiene functionele fixes die, deze worden vermeld in de release notes.

De 19 lekken van SUPEE-10570

 • APPSEC-1932: Remote Code Execution Using XML Injection
 • APPSEC-1938: Remote Code Execution - additional fix not included in SUPEE-9652
 • APPSEC-1964: Remote Code Execution by (semi-)arbitrary file deletion for admin users with access to Import.
 • APPSEC-2000: Remote Code Execution in Staging Environment
 • APPSEC-1944: Cross-Site Request Forgery in Store Backups [b]
 • APPSEC-1878/1890: Cross-site Scripting in CMS hierarchy
 • APPSEC-1908/1948: Cross-site Scripting in Custom Variables
 • APPSEC-1916: Cross-site Scripting in Attribute Group Name
 • APPSEC-1928: Cross-site Scripting in Downloadable Products
 • APPSEC-1945: Cross-site Scripting in Product SKU
 • APPSEC-1973: Cross-site Scripting in Newsletter Template
 • APPSEC-1873/1979/1980: Cross-site Scripting in Site Settings
 • APPSEC-1995: Cross-site Scripting in Downloadable Products
 • APPSEC-1889: Cross-Site Request Forgery Protection Bypass
 • APPSEC-1553: Access to Gift Registries of Other Users
 • APPSEC-1026: Session Management
 • APPSEC-1937: Insufficient privilege separation
 • APPSEC-1967: Password Change Session Management
 • APPSEC-1972: Password Reset Session Management

Belangrijk!

 • Gebruik altijd de laatste versie van Magento Open Source (1.9.3.8) of Magento Commerce (1.14.3.8) om zo de nieuwste verbeteringen, features en beveiligingsupdates te krijgen.

Wat moet ik doen om Magento Security issues te bestrijden?

Wij onderschrijven Magento's advies om je software te updaten naar de laatste versie, Magento 1.9.3.8, dan wel SUPEE-10570 te installeren. Kom je vanaf een Magento versie vóór 1.9.3, en upgrade je naar 1.9.3.8, dan krijg je ook meteen de performance en algemene verbeteringen van de 1.9.3.0 upgrade erbij.

Wij helpen u graag hiermee. Mail ons via het supportaanvraagformulier of bel ons op 020 337 59 61.

AVG: Privacy by design voor Magento shops

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018Omdat webwinkels regelmatig persoonsgegevens verwerken is het van belang dat de nodige beschermingsmaatregelen worden getroffen. Daarom wordt er in de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG), of General Data Protection Regulation (GDPR), gesproken over Privacy by Design.

Privacy by Design

Privacy by Design en Privacy by Default worden vaak in één adem genoemd in de AVG/GDPR, echter hebben deze verschillende betekenissen. Beide worden genoemd in artikel 25 van de AVG: “Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen”. De verschillen tussen deze twee begrippen worden hieronder toegelicht.

Privacy by design. Letterlijk vertaald: ‘gegevensbescherming door ontwerp’. Het idee is dat het ontwerp van jouw (Magento 1, Magento 2) webshop, zowel op technisch als organisatorisch vlak, een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens afdwingt. In de praktijk betekent dit dat een Magento shop zo ontworpen wordt dat je rekening houdt met de privacy-uitgangspunten van de AVG.

Privacy by Default is een onderdeel van Privacy by Design, welke zich focust op de standaardinstellingen rondom de privacy van persoonsgegevens. Privacy by Default gaat er vanuit dat de standaardinstellingen voor jouw klanten altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn. Je ziet dat deze twee termen er samen voor zorgen dat webshops niet alleen technisch en organisatorisch rekening moeten houden met de AVG, maar dit ook als standaardinstelling dienen te hanteren.

Wat betekent Privacy by design voor mijn Magento shop?

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) heeft in samenwerking met andere partijen een Privacy by Design Framework ontwikkeld. Hieruit zijn 8 maatregelen voortgekomen waarmee jouw organisatie en Magento shop aan de eisen van Privacy by Design kunt voldoen. Deze zijn opgedeeld in 4 data- en 4 proces-georiënteerde strategieën. De acht maatregelen zijn:

Data-georiënteerde strategieën

 • 1. Beperking van gegevensverwerking (dataminimalisatie)
  • Onder het mom van een strikt minimum van gegevensopslag en gegevensverwerkingen (richtlijn 39, AVG), dien je ervoor te zorgen dat je zo weinig mogelijk gegevens verwerkt. Bedenk goed welke gegevens je ‘echt nodig hebt, definieer voor welke doeleinden en zorg dat gegevens die je niet meer nodig hebt worden verwijderd. Meer over dataminimalisatie en bewaartermijnen kun je hier vinden.
 • 2. Bewaar gegevens gescheiden
  • Door verschillende persoonsgegevens van één persoon op verschillende databases/opslaglocaties te bewaren spreid je veel risico en verminder je de “betekenis” van deze data. Dit heeft meerdere voordelen:
  • i. Bij een hack liggen niet direct hele profielen van jouw klanten op straat.
  • ii. De losse gegevens (aparte databases) zeggen afzonderlijk weinig over elkaar
  • iii. Dit heeft ook invloed op je meldplicht bij datalekken.
 • 3. Abstraheer
  • Beperk zoveel mogelijk het detail waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Aggregeer informatie over categorieën i.p.v. individuen en vat gedetailleerde informatie samen in meer algemene gegevens.
 • 4. Bescherm de gegevens die je hebt
  • Het beschermen van gegevens kun je doen door onder andere de volgende technieken in te zetten:
  • Pseudonimiseren. Pseudonimiseren is een Privacy Enhancing Technique (PET) waarmee het herleiden van persoonsgegevens naar individuen moeilijker wordt gemaakt. Pas met de juiste sleutel of aanvullende gegevens kunnen (persoons)gegevens ontsleuteld en leesbaar gemaakt worden, en zodoende worden herleid naar individuen.
  • Anonimiseren. Het wordt vaak verward met pseudonimiseren maar, vooral volgens de AVG/GDPR, heeft anonimiseren een hele andere betekenis. Het verschil ligt in het terug kunnen herleiden van gegevens, wat bij pseudonimiseren mogelijk is. Bij anonimiseren is dit niet meer mogelijk wat betekent dat persoonsgegevens, na toepassing van anonimiseren, niet meer te herleiden is. Deze data worden dus niet meer gezien als persoonsgegevens en vallen dus ook niet meer onder de AVG. Anonimiseren kun je gebruiken als je gegevens nog wilt bewaren voor bijvoorbeeld analytische of statistische doeleinden, maar herleide tot individuen niet langer noodzakelijk of rechtmatig is.
  • Het tijdig patchen van je Magento shop
  • Gebruik van verschillende encrypties

Proces-georiënteerde strategieën

 • Informeer
  • Informeer gebruikers op een begrijpelijke manier over de verwerking van hun persoonsgegevens en wat jouw organisatie allemaal doet om hun gegevens veilig te stellen. Zorg dat jouw gebruikers gewaarschuwd worden als hun persoonsgegevens worden gebruikt, of als deze zijn gelekt. Wanneer je dit wel of niet moet melden aan de gebruiker kun je hier terugvinden.
 • 2. Geef controle
  • Wat een organisatie allemaal mag doen met persoonsgegevens is totaal afhankelijk van de consument. Geef gebruikers dan ook de controle over de verwerking van hun persoonsgegevens op jouw Magento shop. Vraag om toestemming, geef de mogelijkheid om dit in te trekken, te corrigeren of te verwijderen.
 • 3. Dwing af
  • Committeer je organisatie aan een privacy-vriendelijke verwerking van persoonsgegevens. Zorg dat jouw Magento shop privacy by default hanteert en dat dit via technische en organisatorische maatregelen wordt afgedwongen.
 • 4. Toon aan
  • Zorg dat je kunt aantonen dat je op een privacy-vriendelijke wijze, conform AVG normen, aan het werk bent. Zorg dat je log/register op orde is, doe regelmatig audits en rapporteer de resultaten. Je zou je eventueel zelfs kunnen laten certificeren.

De Privacy by Design strategieën geven vooral een goed overzicht hoe jij, in grote lijnen, je organisatie moet inrichten om data zo veilig en anoniem mogelijk te houden, zoals; gegevens gescheiden bewaren, abstraheren, bBeschermen van gegevens. De andere strategieën staan verspreid in de AVG wetten en al beschreven als richtlijnen of verplichtingen; Dataminimalisatie, informatieverplichting, controle (rechten van consumenten), aantonen (verantwoordingsplicht). De implementatie van deze strategieën verschillen afhankelijk of je een Magento 1 of Magento 2 shop hebt. Als je hier eens over wilt sparren helpen wij je hier graag mee.

Wil je meer weten over wat jij volgens de AVG/GDPR allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen op onze eerste blog. Even sparren of advies op maat? Neem gerust contact met ons op.

Meldplicht datalekken voor Magento webshops

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de instantie die toezicht houdt op naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in Nederland. Tevens is dit ook de instantie waar men in, sommige gevallen, datalekken moet melden. Bij een datalek wordt snel aan een hack gedacht maar dit kan net zo goed een laptop met persoonsgegevens zijn die je bent kwijtgeraakt. Welke data is gelekt ,en op welke manier, bepaald aan wie (het CBP en/of je klanten) je dit moet melden. Vooral met de komst van de AVG/GDPR is het belangrijk hier goed zich op te hebben. Wanneer geconstateerd wordt dat een datalek niet op de juiste manier is gemeld, kan het CBP een boete tot 500.000,- opleggen.

In artikels 32-34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt diep ingegaan over de meldplichten van de organisatie naar de autoriteiten en consumenten bij datalekken. Echter, vanuit deze artikelen blijft het lastig om te bepalen wanneer iets wel of niet aan de CBP en/of de consument moet worden gemeld. ICTRecht heeft hiervoor een beslissingsboom ontwikkeld. Deze geeft jou hopelijk een beter beeld over jouw meldplicht en reduceert daarmee het risico op boetes.

Beslisboom meldplicht datalekken

De beslissingsboom laat zien dat een datalek niet altijd leidt tot een meldplicht aan autoriteiten en/of klanten. De meldplicht naar uw klanten komt vooral naar voren wanneer onbeveiligde (gevoelige) persoonsgegevens op straat komen te liggen. De “onbeveiligde gegevens” staat hierin centraal. Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden maar de gegevens zijn door de encryptie alsnog niet leesbaar, dan hoeft u alleen te melden aan de toezichthouder.  Omdat een dergelijke melding aan uw klanten zware reputatieschade met zich mee kan brengen raden wij u aan goed te kijken naar de encryptie van uw klantgegevens. Meer informatie over het beveiligen van uw klantgegevens, en uw Magento shop in algemeen, kunt u in deze blog vinden.

Wil je meer weten over wat jij volgens de AVG/GDPR allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen op onze eerste blog. Advies op maat? Neem gerust contact met ons op.

Het recht om vergeten te worden

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt in artikel 17 gesproken over het recht op gegevenswissing, ook wel “recht op vergetelheid” genoemd. Dit houdt in dat wanneer een consument aan u vraagt om vergeten te worden dat, in een aantal gevallen, u zijn persoonsgegevens moet verwijderen. De achterliggende gedachte bij dit recht is dat een consument de verwijdering van zijn gegevens kan vorderen indien zijn gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Ook wanneer er geen geldige reden meer is voor een organisatie om de gegevens te bewaren heeft de consument hier recht op. De periode dat een organisatie gegevens mag bewaren verschilt per verwerking en het doel voor deze verwerking. Hier kunt u meer over terugvinden het artikel “bewaartermijnen van persoonsgegevens”.

Wanneer moet ik de gegevens van mijn klant(en) verwijderen?

In artikel 17 van de AVG/GDPR staat dat wanneer de consument zijn recht op gegevenswissing wilt gebruiken, de webshop verplicht is hier aan te voldoen om de volgende redenen:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waar deze voor zijn verzameld en/of verwerkt.
 • De consument trekt zijn verleende toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens in, en er is geen andere rechtsgrond voor het verwerken van zijn gegevens.
 • De consument bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn gegevens en er zijn geen andere rechtsgronden om de gegevens te verwerken. Dit kan onder andere gebeuren wanneer er geen goede rechtsgronden zijn voor de verwerking. Denk daarom goed na over het doel van elke verwerking en of dit echt nodig is.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om aan de wettelijke verplichtingen binnen de EU of lidstaat te voldoen.

Er zijn dus een aantal gronden (hierboven) waarop de consument zich kan beroepen op zijn recht van vergetelheid. Hoelang mag een webshop hier over doen om dit te bewerkstelligen? In de AVG wordt gesproken over gegevenswissing “zonder onredelijke vertraging”. Je dient dit dus zo snel mogelijk te realiseren voor de consument, met uiterlijk een maand na verzoek als deadline. Iedere koppeling naar of kopie of reproductie van de persoonsgegevens van de consument moeten dan gewist worden. Staan deze gegevens ook bij derde partijen? Dan moeten deze ook ingelicht worden. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de beschikbare techniek, de uitvoeringskosten en redelijkheid van de maatregelen.
De consument kan echter niet altijd zijn recht om vergeten te worden uitoefenen. Dit geldt niet, volgens artikel 17 van de AVG, als de verwerking van gegevens nodig zijn om de volgende redenen:

 • “Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie”
 • Voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsplicht binnen de EU.
 • “Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid”
 • “Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden”
 • “Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering”

Hoewel de consument veel gronden heeft om zijn gegevens te laten wissen is het geen absoluut recht. Er is expliciet belangenafweging opgenomen tussen de vrijheid om informatie te verwerken en recht op gegevenswissing (recht van vergetelheid), waar de consument zich op kan beroepen. Desalniettemin zal je enige aanpassingen moeten doen in jouw organisatie en Magento shop om jouw klanten, die de wens hebben vergeten te worden, te kunnen voorzien in hun rechten.

Wat is de impact op de Magento front-end?

Een van de belangrijkste grondbeginselen van de AVG/GDPR is dat het intrekken van toestemming, het bezwaar maken tegen gegevensverwerkingen en andere manieren om je recht om vergeten te worden uit te oefenen, even makkelijk moet gaan als het toestemming ervoor geven. Dit betekent dat je op je Magentofront-end een aantal dingen op orde moet hebben:

 • Informeren van de klant.
  • Zorg dat op jouw Magento shop duidelijk wordt vermeld, bij het geven van toestemming en in je privacyverklaring, dat de consument ook het recht heeft om vergeten te worden. Onder het recht van informatieverplichting dien je ook aan te geven wie de klant kan benaderen als deze hier vragen over heeft.
 • Makkelijk proces maken.
  • Zorg dat jouw klanten op een makkelijke manier hun recht om vergeten te worden kunnen uitoefenen. Immers, als de consument met één enkel vinkje zijn toestemming kan geven, moet deze met hetzelfde gemak dit kunnen intrekken.

Wat is de impact op de Magento back-end?

In de Magento back-end en in de organisatie dien je ook de nodige maatregelen te treffen;

 • Register.
  • Omdat je aan de autoriteiten moet kunnen aantonen of je toestemming hebt verkregen om persoonsgegevens van een consument te verwerken, dien je hiervoor een register te hebben. Hierin kun je bijhouden (en aantonen) wanneer de consument toestemming heeft gegeven of deze heeft ingetrokken voor het verwerken van zijn persoonsgegevens.
 • Gegevensprocessen.
  • Het is raadzaam een overzicht te maken van al je processen die persoonsgegevens verwerken. Hierdoor krijg je overzicht waar welke data naartoe wordt gestuurd en waar deze worden opgeslagen. Met emailmarketing-, administratie-, payment provider- en andere tools staan de persoonsgegevens van jouw klanten al snel in meerdere databases. Bij het recht om vergeten te worden dient deze informatie, zover de techniek, kosten en moeite dit toelaten, overal verwijderd te worden.
 • Derde partijen.
  • Staat deze informatie bij een derde partij omdat je bijvoorbeeld de marketing en administratie heeft uitbesteedt, dan dien je deze partijen ook in te lichten. Om dit goed en conform AVG wetgeving te laten verlopen raden wij je aan gegevensverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met dergelijke derde partijen. Hierin kun je afspreken bepaalde processen te automatiseren of bepaalde gegevens te anonimiseren, wat veel tijd kan besparen.

Zowel op de Magento front-end als back-end zal je dus enige aanpassingen moeten maken. Het komt er, in dit deel van de AVG/GDPR, allemaal op neer dat jij de klant goed informeert over zijn “recht om vergeten te worden” en dat jij dit recht, middels een makkelijk proces en snel proces, voor de klant kunt realiseren.

Wil je meer weten over wat jij volgens de AVG allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen op onze eerste blog. Advies op maat? Neem gerust contact met ons op.

Meer artikelen...

Are u ready 4 Magento 2?

Are u ready 4 Magento 2?

Are you currenty using Magento 1, and looking forward to continue your business using the latest functionality in ecommerce, than Magento 2 is ready for you.

Magento 2 is a brand new platform and ready to serve your ecommerce needs now and in the future.

more info

Stel je vraag

Stel je vraag

Stap 1. Impact analyse

Stap 1. Impact analyse

Stap 2. Pre-paid ticket

Stap 2. Pre-paid ticket

Stap 3. Uitvoeren

Stap3: Uitvoeren
No tweets found.

Bel nu! 020 337 5961

SupportDesk B.V.
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam

E-mail: support @ supportdesk.nu

meer gegevens