Magento & Shopware
Services

Ruim 7000 klachten over de AVG en mogelijk onderzoek naar overtredingen

Sinds 25 mei 2018, de dag dat de nieuwe privacy wet van kracht ging, zijn er ruim 7.000 klachten binnengekomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook zijn de vragen over de AVG / GDPR toegenomen. Ruim 10.000 keer werd de vragenlijn geraadpleegd door consumenten en organisaties die meer wilde weten over de nieuwe regels.

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), is op 25 van kracht gegaan. Deze wet beschrijft hoe organisaties in Europa met persoonsgegevens moeten omgaan. De organisatie die de naleving van de AVG controleert is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De nieuwe privacywet heeft veel verantwoordelijkheden neergelegd bij de organisaties. Dit betekende in veel gevallen dat veel technische en juridische aanpassingen gedaan moesten worden om zo de AVG te kunnen naleven. Gezien de wet ook vrij omvangrijk is, er nog veel vragen en onduidelijkheden waren, maar 25 mei 2018 toch als harde deadline stond is het misschien ook niet zo gek dat er 7.000 klachten zijn binnengekomen.

AP heeft gemeld bezig te zijn de klachten te analyseren. Er wordt gekeken of er bepaalde klachten en knelpunten zijn die vaker naar voren komen. Deze knelpunten kunnen vervolgens worden meegenomen in de eerste officiële evaluatie van de AVG, die in januari zal plaatsvinden.

Naar aanleiding van de klachten heeft het AP ook een onderzoek ingesteld naar mogelijke overtredingen. Een grote toevoeging aan de nieuwe privacywet is de hoogte van de boetes die kunnen worden uitgedeeld. Een woordvoerder van het AP stelde dat dit echter niet altijd zover hoeft te komen.

Heb jij je webshop al helemaal AVG proof? Je kunt in deze blog alles lezen over AVG en wat dit voor jouw webshop inhoudt. Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.